Salvatore Vitale

Klinisch psycholoog-psychotherapeut

Salvatore Vitale is klinisch psycholoog en psychotherapeut en werkt vier dagen in de week in de eigen praktijk. In de praktijk richt ik mij op psychotherapie, diagnostisch onderzoek en geef ik supervisies. Tevens verzorg ik postdoctoraal onderwijs voor de RINO Groep in Utrecht. Ik ben integratief opgeleid, wat betekent dat ik vanuit verschillende referentiekaders werk met een nadruk op psychodynamische psychotherapieën, waaronder Affect Fobie Therapie (AFT), Transference Focused Psychotherapy (TFP) en Mentalisation BAsed Therapy (MBT). Daarnaast ben ik geschoold in EMDR. U kunt in de praktijk terecht voor zowel kortdurende, klachtgerichte behandelingen, zoals specifieke angststoornissen, stemmingsklachten of klachten naar aanleiding van een traumatische gebeurtenis, als voor langerdurende inzichtgevende psychotherapie gericht op (hardnekkige) disfunctionele patronen binnen jezelf en in het contact met anderen. Te denken valt aan persoonlijkheidsproblematiek, identiteitsproblemen, migratie- en acculturatieproblemen. Werkgerelateerde problematiek en coachingstrajecten behoren eveneens tot de mogelijkheid. Naast psychotherapie ben ik gespecialiseerd in (complexe)diagnostiek en doe ik psychodiagnostisch onderzoek naar persoonlijkheidsstoornissen, ontwikkelingsstoornissen (ADHD en/of autismespectrumstoornissen), cognitieve capaciteiten en doe ik neuropsychologisch onderzoek.

Lidmaatschappen en registraties

Ik ben lid van verschillende beroepsverenigingen, waaronder de Nederlandse vereniging voor Psychotherapie (NVP), de Nederlandse Vereniniging voor Groepsdynamica en Groepspsychotherapie (NVGP), de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP) en de Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie en haar specialismen (NVGZP).

BIG nummers: Klinisch psycholoog (99913456725), Psychotherapeut (09913456716)

Contracten zorgverzekeraars

Voor uitgebreidere informatie, wachttijden en contracten met zorgverzekeraars verwijs ik naar de website van mijn praktijk: www.salvatorevitale.nl